Månadsmöte i november

 

 

Referat från månadsmötet med SSRA i Bejokens lokaler 2013-11-13

 

 

Mats (SM7GIB) hälsade de närvarande välkomna och vände sig då speciellt till kvällens gästföreläsare Håkan (Hawk) Eriksson, SM5AQD. 

 

Klubbkassören, Tommy (SM7PAF) var inte närvarande, men det antogs att det inte förekommit några större förändringar i klubbkassan sedan senaste mötet.

 

Vi har fortfarande problem med e-mailen. Joakim (SA7BGN) menade att vi snart måste bestämma oss för, hur vi ska hantera problemet.

 

4

Här ser vi SM5AQD/Håkan under föredraget. Han gav ett mycket informativt föredrag med bilder och information som han delgav oss med stor inlevelse. Tack Håkan! Foto och Copyright: SM7GIB

 

 

Undertecknad har, sedan senaste månadsmötet, förgäves sökt kontakt med företrädare för isbrytaren Bore. Eftersom vi nu är inne i november, bestämdes det att vi väntar till våren, för att då göra besöket på fartyget. Däcket är nu insvept över vintern.

 

 

Torleif (SM7EYW) förevisade en modernare typ av mätinstrumentet Bird. Till denna behöver man inte köpa så många probes, som man tidigare tvingades göra.

Torleif föreslog även att man, inför decembermötet, kontaktar en catering-firma, som levere-rar julmaten till Bejoken. Maten dukas upp på bordtennisbordet i lokalen bredvid och förtärs sedan i lunchrummet. Kjell (SM7TE), som deltog i månadsmötet, hade inga erinringar till detta.

För att fastställa hur många medlemmar, som väntas deltaga, kommer kallelse att skickas ut och medlemmarna skall därefter meddela intresse. Även klubbens sponsring till julmaten kommer att meddelas vid senare tillfälle.

 

Då klubbärendena var avklarade gick ordet till Håkan (SM5AQD) som, med hjälp av vackra foton, redogjorde för sitt deltagande i expeditionen NH8S, förlagd till Swains Island, IOTA OC-200.

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser vi SSRA:s klubbmedlemmar som väntar med spänning på SM5AQD/Håkans föredrag. Foto och Copyright: SM7GIB 

 

 

Hans föredrag rönte uppskattning. Många frågor ställdes, bland annat om ekonomin, vilket inte alla gånger kommer fram i föredragen. Speciellt blir man imponerad av den enorma logistiken.

 

 

 

1

 

Här ser vi fler av klubbens medlemmar i väntan på SM5AQD/Håkans föredrag. Foto och Copyright: SM7GIB 

 

 

Håkan  avtackades med en varm applåd!

 

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar 

 

Publicerat: SM7GIB/Mats