Månadsmöte September

Från medlemsmötet med SSRA, onsdagen 2013-09-11.

 

Närvarande 16 medlemmar.

 

Ordföranden, Mats, hälsade de närvarande välkomna till september-mötet.

 

 

Joakim1

Här ser vi Joakim SA7BGN där han förbereder sitt föredrag om mobila plattformar och hur han deltar i detta i sitt arbete som utvecklare av densamma. Foto och Copyright: SM7PAF/Tommy

 

 

Ekonomin, för närvarande, 12.700:–, förutom låsta medel.

SM7DXQ informerade om distriktsmötet på Öland den 21 september. Mötet kommer att besökas av SSA:s ordförande SM0DZB, Tore. Mötesprogrammet finns på Ölandaklubbens hemsida. Under mötet kommer Tore förmodligen att prata om de stridigheterna, som uppstått angående provfrågorna.
En viss diskussion uppstod angående stridigheterna. Göran, SM7DLK och Mats, SM7GIB yttrade sig. Det framgick att det fanns olika synpunkter på vad som hänt. Mötet tog avstånd från ”drevet” mot Tore, som person.

SM7DXQ hade finsorterat QSL-kort, som delades ut under mötet.

Kontakt är nu etablerat med folk från isbrytaren Bore. Man ser gärna att SSRA gör ett besök på den gamla isbrytaren. Undertecknad skall kontakta Ronny Sandin, för att bestämma datum för besöket. Man tar ut en avgift på 100:– per person. SSRA tar denna kostnad.

SM7BCX, Yngve, har haft kontakt med regissören Olle Remaeus och kommer att bistå med gammal radiomateriel för en kommande filminspelning.

Göran, SM7DLK har kommit över en Drake-mottagare och jagar nu en Viking eller Valiant för att komplettera denna.

 

 

 

Joakim2

Här ser vi Joakim SA7BGN i berättartagen och förklarar många parametrar som styr utvecklingen av mobila plattformar. Joakim tackades med en varm applåd efter sitt föredrag!  Foto och Copyright: SM7PAF/Tommy

 

Efter medlemsmötet var det dags för SA7BGN, Joakim, att berätta om vad han, yrkesmässigt, håller på med. Titeln på föredraget var ”Mobila Plattformar”
Allt startade tydligen i Arboga, där Joakim höll till i ”Frasses Fiffiga Verkstad”. Tillsammans med en kamrat, startade därefter Joakim ett eget företag, som tillverkade datorer.
Efterhand insåg Joakim sedan att det inte räckte med att vara autodidakt och han studerade bland annat teknisk fysik och elektroteknik vid högskolan i Lund.

Det Joakim sysslar med idag är just mobila plattformar, som man också kan kalla ytterst minimala radiosändare. Dessa finns lite varstans idag och de blir allt vanligare. En sådan liten sändare finns t ex i bilars automatiska växellådor idag, den används tillsammans med GPS-teknologin.
Joakim hade med sig en hel del åskådningsmateriel, som skickades runt. Ett synnerligen intressant föredrag, som uppskattades av de närvarande. Det var ganska tekniskt avancerat, åtminstone för undertecknad.

 

Mötet tackade Joakim med en varm applåd!

 

 

Vid pennan: Ingvar/SM7GUY

Publicerat: Mats/SM7GIB