Månadsmöte i maj

  

  

Referat från månadsmötet med

SSRA 2013-05-08 i Bejokens lokaler.

 

 

Ordföranden Mats, GIB, hälsade de närvarande välkomna.

 

I kassörens frånvaro berättade Mats att tre medlemmar ännu inte betalt årsavgiften, men att de förmodligen kommer att göra så inom kort.

  

Mats, DXQ, hade i all hast lyckats sortera QSL-korten, som delades ut under mötet.

 

Det framkom, under mötet, att Ronnie, DKF, hade födelsedag. En hyllningssång sjöngs, mer eller mindre ljuvt och därefter följde ett skånskt leve.

 

Mötet bestämde att fikat fr o m detta möte kommer att vara gratis. Vi är stadda vid god kassa och det finns ingen anledning att denna bara skall växa.

Vidare bestämdes att klubben skall subventionera ett julbord. Torleif, EYW, åtog sig att arrangera ett sådant i Bejokens lokaler. Catering-firma kommer då att anlitas.

 

DL7, d v s Mats, DXQ, kommer i fortsättningen att ta hand om intressenter, som önskar bli radioamatörer. Han kommer även att kontakta ansvariga hos FRO, för att kanske komma fram till någon form av samarbete.

Undertecknad kommer att kontakta bildningsförbunden för att försöka få in annonser ang utbildning i kommande kurskataloger.

Flera intressenter har hört av sig och eftersom SK7OA inte längre har kurser, så är situationen prekär. Detta samtidigt, som SSA satsar på utbildning och rekrytering av nya radioamatörer.

10 intressenter behövs för att det skall vara lönt att starta en studiegrupp.

Närmaste provförättare finns numera i Kristianstad.

 

Fred, SM7DAY, kommer att vara verksam fån Senoren senare i vår och undertecknad skall tillbringa en vecka i u-båten, dock i övervattensläge.

 

Johan, SM7I, berättade sedan om sin aktivitet på Seskarö. Jag uppfattade det hela, som att han körde mest PSK31. Han demonstrerade även den utrustning, som användes. Johan hade köpt en specialväska från en amerikansk firma och i denna kunde han på ett mycket smart sätt få ner den utrustning, som han använde på Seskarö.

Under framförandet visade Johan bilder från ”operatörsbordet” och inte minst underbara bilder på en natur, som vi härnere inte är vana vid. I gengäld har vi dock inte så mycket mygg.

 

12 medlemmar bevistade mötet.

 

Vid pennan:  SM7GUY/Invar.

 

Publicerat: SM7GIB/Mats