Månadsmöte i oktober, SSRA besöker Tycho Brahe observatoriet.

  

SSRA:s månadsmöte hos Astronomiska

Sällskapet Tycho Brahe.

 

 

Peter_Linde_org_hemsida

Här ser vi Peter Linde i berättartagen med att föreläsa om observatoriet. Vi tackar för

en mycket intressant och givande kväll. Peter eftersökte samarbete kring observatoriets

radioteleskop.  Foto och Copyright: SM7PAF/Tommy

 

 

 

Mats, GIB, hälsade medlemmarna välkomna till observatoriet i Oxie. Mats passade även på att presentera SSRA för värdarna. Han riktade även ett tack till Peter, CMY, som är involverad i Tycho Brahe-sällskapet.

 

Mats informerade om att SM7EYO, Ingvar Flinck, sökt medlemskap i SSRA och att han skickat in en presentation av sig själv. Presentationer överensstämmer med SSRA:s målsättning och därför invaldes SM7EYO.

 

Undertecknad redogjorde för arbetsmötet angående ett eventuellt Radioträff Syd-arrangemang i slutet av augusti månad 2013. Informerade också om att nästa arbetsmöte äger rum hos Bejoken 2012-10-16.

 

Mats berättade att 9 medlemmar från SSRA deltog i DX-mötet i Karlsborg och att man vid, detta tillfälle, inhandlade 3 st videofilmer.

 

BIC, Lennart, har skrivit några minnesord över KJH. Minnesorden finns med i nästa nummer av QTC. SSRA har även skickat in pengar till Cancerfonden i stället för att uppvakta med blommor i samband med begravningen

 

CZL har aviserat att han inte längre vill ansvara för ”kortvågsbullen”. Han öppnar för en efterträdare och har lovat att biträda denne under en övergångsperiod.

 

Efter SSRA:s korta, inledande möte, överlämnades ordet till Peter Linde, företrädare för Tycho Brahe-sällskapet. Mycket av det, som berättades, är svårt att återge. Dock framgick det att sällskapet bedriver en omfattande utåtriktad verksamhet, i form av studiekvällar och resor till intressanta astronomirelaterade mål. Det framgick att studerande har möjlighet att utnyttja observatoriets möjligheter på distans via Internet.

I sammanhannget visades foton på unika händelser.

 

Efter den lilla genomgången inomhus, var det dags att bege sig utanför samlingssalen. Vi hade verkligen prickat in rätt tidpunkt. Det var helt stjärnklart och med hjälp av en laserpenna kunde man visa på de vanligaste stjärnbilderna.

De två ”stjärnkikarna” var imponerande och jag tror att alla fick en lite mer nyanserad bild på astronomi.

 

Mötet avslutades inomhus och medlemmarna fick tillfälle att ställa frågor, vilket många också gjorde, bland annat huruvida det kan förekomma liv på någon annan planet. Till detta återkommer vi.

 

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar.

  

Publicerat: SM7GIB/Mats