Månadsmöte i september

 

 

Referat från månadsmötet med

SSRA i Bejokens lokaler 2012-09-12.

 

Ordförande Mats, GIB, öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna.

Mötet efterlyste sekreterare fram tills årsmötet. Mötet föreslog GUY/Ingvar

och han valdes enhälligt att ta platsen som fullvärdig sekreterare fram tills årsmötet.

Mats aviserade att han inte har möjlighet att fortsätta som ansvarig för aktivitetsgruppen

efter nästa mandatperiod.

 

Mats informerade om förslag på aktiviteter att vi, eventuellt, kommer att göra ett

besök i Tycho Brahe-observatoriet i Oxie i oktober.

På månadsmötet i november kommer Tommy (SM7PAF) att berätta om Bletchley Park.

I december firar vi jul genom att inta julbord på restaurang.

Med reservation för ändringar.

 

SM7DAY, Fred befinner sig i Blekinge och kör radio.

 SM5AQD ingår i expeditionen NH8S på Swains Island Läs mer om expeditionen på www.nh8s.org/

 Johan, SA7AUV, har bedrivit radioverksamhet uppe i norra Sverige och hans bedrifter hamnade i Norrbottenskuriren.

 Det framgick att många från SSRA kommer att besöka DX-mötet i Karlsborg.

 Lennart, SM7BIC, fick i uppdrag att skriva några minnesord över KJH/Christer till QTC.

 Under 2013 kommer man eventuellt att arrangera en loppis i södra Skåne.

 SM7DLK, Göran informerade om nya bestämmelser från PTS.

 

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar.

 

Publicerat: SM7GIB/Mats