Månadsmöte i februari

 

Månadsmöte i februari – årsmöte,

  

samt SM7DLK/Göran

  

föreläser om Drake och

  

deras amatörradioprodukter.

  

  

 DLK1_Org

SM7DLK/Göran gav ett mycket bra och informativt föredrag om Drake, företaget samt

berättade även om deras amatörradioprodukter som ännu idag används av radioamatörer

världen över. Ett tips är att botanisera på W8JI:s hemsida bland nya och äldre riggar.

  

Foto och Copyright: SM7GIB

  

 

Ikväll skulle det hållas årsmöte förutom avhandling av klubbangelägenheter och ett intressant föredrag om , framför allt mottagare från Drake.

Ordföranden Mats, GIB, hälsade de 17 närvarande välkomna, speciellt vår nye medlem Sven, SM7ALC, som är en synnerligen aktiv DX-jägare.

  

Klubbangelägenheter

 

Mats, DXQ, hade lämnat ett förslag om hantering av QSL för klubben och medlemmarna. Det går i korthet ut på att medlemmarna kan lämna sina kort till Mats med påklistrade SSA QSL-märken eller motsvarande summa i kontanter. Mats samsänder medlemmarnas kort med klubbens till Janne, DJZ, och utnyttjar därvid portot intill sista grammet. Stämman tyckte att det var ett utmärkt förslag och tacknämligt att Mats tar på sig detta jobb. Givetvis får den som önskar skicka sina kort i egna försändelser till DJZ.

Christer, AWQ, som författat runan över Tore, MPM, i senaste numret av QTC, förklarade att vissa delar skurits bort av QTC-redaktionen p.g.a. rådande policy om att en nekrolog får omfatta högst 200 ord.

Yngve, BCX, berättade om 160 m CQWW, som man i år kört med fler bävrar än tidigare. Tyvärr var konditionerna usla. SK7DX skrapade ihop ungefär hälften av fjolårets poängsumma. Det var dåligt deltagande från svensk sida. Claimat resultat verkar placera SK7DX bland dussinet bästa stationer i Europa.

Mats, DXQ, visade upp en nytryckt värvningsbroschyr från SSA och påminde om att han som DL7 ordnar  distriktsmöte den 10 mars hos SVARK, SK7AX.

Kjell, TE, som höll i trådarna för SSA:s årsmöte i Malmö år 2000, överlämnade en tjock bunt foton från arrangemanget till Mats, GIB. Utvalda bilder kan publiceras på vår hemsida.

 

Årsmötet

 

Därefter vidtog SSRA:s årsmöte under ledning av Christer, AWQ. Särskilt protokoll förs för  årsmötet. I korthet beviljades styrelsen ansvarsfrihet, det konstaterades att vi förbättrat våra finanser under året och nu har ca 30.000 kr på kistbotten. Med anledning härav rekommenderade stämman på kassörens förslag att 20.000 kr binds till högre ränta.

AWQ rekommenderade att de av klubbens inventarier som sällan eller aldrig lånas ut skall säljas.

Alla avgående omvaldes. Mats, GIB, aviserade att han nästa år bör avgå från programkommittén till förmån för någon med nya kreativa idéer. Sture, CHX, utsågs till sammankallande i valberedningen.

Stämman beslutade om oförändrad medlemsavgift, 150 kr om året. Den skall vara betald senast den siste mars. Klubbens bankgiro är 276-2003.

Årsmötet avslutades och AWQ tackades för gott ordförandeskap.

 

  

De legendariska mottagarna och sändarna från DRAKE

 

Göran, DLK, hade delat upp sin presentation i tre block:

  1. Företaget och dess historia
  2. Görans egen utrustning
  3. De modifikationer han utfört på sina R4:or

Det var mycket intressant att ta del av Görans presentation, baserad på verkligt djupa kunskaper om apparaternas tillkomst, svagheter, fördelar och förbättringsbehov. Han visade med tydliga foton hur man praktiskt kan lösa förbättringarna med utbyte av produktdetektorer, blandare, audiosteg, digital frekvensdisplay, nya skalor, m.m. Han tipsade också om vad man bör kolla vid köp av en begagnad Drake R4. Han har massor av scheman och annat som han gärna delar med sig till den som tänker uppgradera en äldre Drake. F.n. har han två Drake lines i sitt schack. Den ena är huvudstation. Yaesu FT-1000 finns som komplement, men ofta är Draken den bästa att lyssna på svaga low band signaler, som ju är Görans favoritdel av vårt frekvensspektrum. Fast han kör ju alla band med sin 40 år gamla Drake. Den senaste expeditionen till Malpelo, HK0NA, lyckades han nästan pricka in på alla band med CW, SSB och RTTY.

 

  

En varm applåd till Göran avslutade kvällens möte.

  

  Vid pennan: SM7KJH/Christer.

  

Publicerat: SM7GIB/Mats