Månadsmöte september

 

 

Månadsmöte i september, SM7TE/Kjell

  

berättar om sitt företag BEJOKEN

 

 

TE.jpg

  

En bild på SM7TE/Kjell i unga år. Här besöker han USA för att hämta utmärkelsen för bästa försäljningsresultat av kommunikationsmikrofoner i världen 1970 och 1971. Här ser vi exportchefen Leon Davis, Turner Microphone Co USA överlämna plaketten i Cedar Rapids i oktober 1971.  Foto och Copyright: SM7TE:s arkiv
 

 

Höstsäsongens första möte hölls i Bejokens nyrenoverade personalrum och deltagarna var ute i god tid, varför mötet kunde börja på utsatt klockslag med att ordföranden, SM7GIB, Mats, hälsade alla välkomna efter en förhoppningsvis radioaktiv sommar.

Han började med att berätta några ljusa minnen av nyligen bortgångne Tore, MPM, varefter det hölls en tyst minut för Tore. Klubben hade som minnesgåva satt in pengar på Barncancerfonden och Christer, AWQ, överlämnade ett tackkort från Tores xyl, Ella, till sekreteraren för arkivering i klubbens handlingar.

Vi har fortfarande inte återgäldat Köpenhamnsavdelningens av EDR gästfrihet vid vårt besök där för några år sedan. Ett lämpligt tillfälle att bjuda in våra danska vänner vore oktober månads möte då SM7SKI, Christer, skall berätta om fjärrstyrning av radiostationer. Mötet uppdrog åt ordföranden att sända inbjudan till Köpenhamnsavdelningen och be om preciserat antal personer från dem. Premisser: de får betala självkostnad för förtäring och dryck. Det vore trevligt om vi kunde hålla till hos ”Motorcyklisterna”.

DL7, SM7DXQ, Mats, påminde om SM7-mötet på Öland den 1 oktober. Han skall under veckoslutet 15-16 oktober till Stockholm på distrikts- och sektionsledarmöte i SSA. Han tar gärna med sig synpunkter från oss medlemmar. Arbetet med SSA:s hemsida ligger nere f.n. Dick, SM6HNS, har lovat Mats att ta upp frågan på SSA:s styrelsemöte.

Den som vill ha in en notis på första sidan på SSA:s sajt kontaktar lämpligen någon av redaktörerna SM0AIG eller SM1TDE.

Mötet uttryckte sin önskan om att protokollen från distriktsmötena läggs ut på SSA:s hemsida under distrikt 7.

Kassören rapporterade att vi har ca 32.000 kr i kassakistan. Nu återstår bara en medlem som inte betalt sin årsavgift trots påstötningar. Mötet uppdrog åt kassören att ge honom en sista anmodan att betala senast den 30 september. Utebliven betalning medför uteslutning.

 

 

 Ny bild_TE_orginal

En glad SM7TE/Kjell efter föredraget om sitt företag, Bejoken. Här har Kjell några av företagets kataloger i sin famn.

 Foto och Copyright: SM7EQL/Bengt.

 

Så till kvällens höjdpunkt. Vår ständige värd för våra möten, Kjell, SM7TE, hade assistans av sin kära särbo för att hantera allt det bildmaterial Kjell illustrerade sin berättelse om Bejoken med. Företaget, som nästa år firar 50-årsjubileum, startades av BEngt JOnasson och Kjell Ekholm. N lade de till för utseendets skull. De började med att sälja surplusapparater till SWLs från ett lager i källaren till den villa där Kjell med xyl hyrde in sig på andra våningen. Så småningom utökade man till att sälja amatörradioapparater. Bengt hoppade av och återgick till läraryrket på heltid. Kjell etablerade sig som ensamägare av företaget i butik på Skolgatan vid Möllevångstorget, varifrån det gick till Fersens väg, där verksamheten blommade. Kjell fattade dock ett beslut att lägga av försäljningen av amatörradioapparater, som nu halvledarbestyckade och komplicerade krävde dyra servicetekniker. Istället började han koncentrera sig på komponentförsäljning. Han köpte det anrika företaget Nils H, Persson på Gamla Väster i Malmö och skaffade större lokaler på Köpenhamnsvägen innan han köpte tomt och byggde eget hus på nuvarande adress. Kjell avslöjade många intressanta saker om livet före Bejoken bl.a. att han hade dansorkester, sitt engagemang för Radio Syd och då icke minst den demonstration man ordnade till stöd för Radio Syd, där Kjell var huvudtalare på Gustav Adolfs Torg och konkurerade ut Tage Erlanders samtidiga framträdande i Folkets Park. Under Kjells berättelse dök det upp många välbekanta amatörer, såväl still going strong som silent keys, vilka flera av klubbmedlemmarna hade i gott minne.

  

Vi tackade Kjell för en trevlig kväll med många fina minnen och bilder med en varm applåd!

 

 Vid pennan: SM7KJH/Christer

 

 Publicerat:  SM7GIB/Mats