Besök vår APRS portal

Besök vår APRS portal på http://aprs.ssra.se

På denna portal finns funktioner för att skicka meddelanden till APRS calls via vår IGate, men även att titta på aktuell status på vår IGate / Digipeater. Det finns också en funktion för att titta på aktuell APRS statistik och söka efter specifika calls.

Mera funktionalitet och lite HowTo guider kommer att finnas tillgängliga via portalen  efterhand som det blir klart.

73sss SM7I