SM7CMY:s föredrag om storsignalegenskaper

Peter Montnemery som sysslat mycket med mottagares egenskaper och icke minst med egna mätningar mätt upp dessa, inledde sin presentation med en bild från Sherwood Engineering (se http://www.sherweng.com/table.html). Den visar en tabell över de flesta moderna stationers mottagaregenskaper.

Peter menar att dynamiskt område, Dynamic Range, kanske är det mått som bäst karakteriserar en mottagare. Tillsammans med MDS (känslighet) får man ett bra grepp om hur stora signaler mottagaren tål (se även http://dk9vz.com/rx.htm). IP, interceptpoint, anses inte längre vara det bästa måttet på mottagaregenskaper.

Peter förklarade och illustrerade med bilder hur intermodulationsprodukter uppstår och hur man kan välja olika mått för att marknadsföra sin transceiver. Även om Sherwoods tabell placerar Elecrafts K3 högst (med hänsyn till dynamiskt område vid 2 kHz) kan man t.ex. konstatera att den 40 år gamla Drake har förvånansvärt goda egenskaper.

Efter Peters föredrag diskuterades livligt och man kollade i tabellen om det var dags att byta sin gamla rigg mot något bättre. Eventuellt skulle klubben kunna ordna ett möte till hösten där envar kan ta med sin rigg och få den uppmätt.

Peters Powerpointpresentation finns att beskåda här