SSRA:s vårplanering 2015

 

 

SSRA:s  program våren 2015

 

Januari: Vi pratar radio

 

  • Vilka filter bör en radio ha?
  • Hur filtrerar man i huvudet? Kan man öva på sådant?
  • Vad är det för skillnad på analoga och digitala filter (för

operatören)

  • Vilka riggar har bra filter från början och vilken rigg bör man

välja om man tror att man vill installera fler filter eller

funktioner längre fram.

  • Tips på programvara eller kurser för att öva CW

 

 

Februari: Årsmöte för SSRA och Att mäta är att veta.

 

SM7BCX, Yngve berättar om elektrisk ledningsförmåga i marken och hur

det påverkar antenner och radiovågor.

 

 

Mars: Att köra radio i Karibien, en QRP Dx expedition

 

SM7DKF, Ronnie och SM7EQL, Bengt berättar om upplevelser och

erfarenheter från senaste resan.

 

 

April: Arduino och dess möjligheter.

 

SM7JKW, Greger berättar/föreläser om vad man kan göra med denna lilla dator. Greger var den som byggde/programmerade en logdator till SM7EQL, Bengts QRP rig.

 

 

Maj: Klubben gör ett besök hos SM7AFM, Bosse

 

Bosse har ett mycket speciellt shack på hög höjd.

 

 

Juni: Klubbträff

 

Klubbträff med mötesförhandlingar och fika.

 

Sommaraktivitet / Field day, vi återkommer med denna aktivitet. 

 

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

Aktivitetsgruppen: SA7BGN och styrelsen

 

Publicerat: SM7GIB