Extramöte i juni med Jay NE2Q

Från vänster: SM7DLK, SM7DTT, SM7BCX, NE2Q, SM7EGM, SA7LAK och SA7TOR Förra söndag eftermiddag hade vi ett mycket trevligt extra möte på Bejoken med vår vän Jay NE2Q som bor norr om NY. Jay berättade om sina försök och vidareutveckling med sin OCFD antenn som han hade på sin vintersemester i Florida och den hade fungerat

Månadsmöte i juni – Bejokens lunchrum

Månadsmöte i juni – Bejokens lunchrum, SA7JMA/Jörgen berättar om sin resa till att starta att köra remot       Mats öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Vi började med lite rundsnack och vi presenterade oss alla för Jörgen sedan halkade vi in på lite gamla galna radio minnen som fick alla att dra på