Månadsmöte i april – Bejokens lunchrum

Månadsmöte SSRA april 2022.   Mötet samlade sju medlemmar: SM7BCX, SM7JNT, SM7EGM, SM7EYW, SM7JKW, SM7DLK samt vår senaste medlem Jörgen SA7JMA som hälsades välkommen.   Efter en mindre livlig diskussion föll lotten denna gång på SM7DLK att föra pennan.   Del blev en blandad diskussion om vad som händer på banden. FT8 kom naturligtvis på