Månadsmöte i mars – Bejokens lunchrum

SSRA Månadsmöte 9 Mars 2022 Deltagare: SM7GIB,SM7BCX,SM7DLK,SM7EGM Den 9 Mars återupptogs dom fysiska månadsmötena i Bejokens Lunchrum Äntligen var det dags att återuppta dom fysiska månadsmötena. Deltagare antalet förväntades bli stort efter lång tid av endast Digitala möten. Tyvärr så var det inte så många medlemmar som dök upp till kvällens möte! ________ Ordförande SM7GIB hälsade deltagarna välkomna till kvällens

Read more

Möte i februari – årsmöte med föreläsning

SSRA medlemsmöte i februari – via Google Meet Årsmöte i Sydvästra Skånes Radioamatörer den 9:e Februari 2022 på Videolänk.   Val av ordförande för mötet. SM7GIB Mats Olofsson vald. Val av sekreterare för mötet. SM7DTT Sven Jacobson vald. Val av 2 justeringsmän att justera mötets protokoll. SM7BCX Yngve Persson och SM7DLK Göran Carlsson valda. Mötets stadgeenliga utlysande och godkännande. Mötet

Read more