Månadsmöte i oktober via Google Meet

Månadsmöte i oktober – via Google Meet Då fick vi en hastig ändring av onsdagens möte på grund av konferensen i Malmö då stora delar av staden var avstängd. Mats öppnade mötet och hälsade alla välkomna till kvällens videomöte som började med lite snack om senaste tidens olika begivenheter inom radioaktiviteten. SM7EGM som är ny