Månadsmöte i augusti 2021

  Månadsmöte i augusti 2021 i Bejokens lunchrum Vi hade ett bra ”kaffemöte” där vi alla hade många saker att dryfta och prata om efter det långa uppehållet på cirka 1,5 år!  Vi pratade inte om kommande träffar och programpunkter utan mer om vad som hänt efter en sån lång tid som gått och det