Månadsmöte i maj

Referat från månadsmötet 2019-05-09 med SSRA/SK7DX i Bejokens lokaler i Malmö.   SM7DLK/Göran i berättartagen när en handfull amatörer fick möjlighet att köra radio från radiostationen i Hörby.   Klubbens ordförande Mats /GIB hälsade alla välkomna och till mötet hade kommit 14 medlemmar. Vår kassör Johan / VCF informerade om att klubbens ekonomi. Av klubbens medlemmar saknas årsavgiften från 3

Read more

Månadsmöte i april

Referat från mötet med SSRA, onsdagen den 10 april 2019, i Bejokens lokaler. 12 medlemmar närvarande. Ordföranden Mats, GIB öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna till aprilmötet. Han vände sig speciellt till SA7LAK Anders Karlsson, som är det senaste tillskottet, som medlem. Anders berättade lite om sig själv, som radioamatör. Därefter fick de andra närvarande medlemmarna presentera sig själva.

Read more