Månadsmöte i januari

Månadsmöte i januari 2019 i Bejokens lunchrum      Här ser vi SM7JKW/Greger tillsammans med kvällens föreläsare, SM7BCX/Yngve.      Ordföranden Mats, SM7GIB, hälsade de närvarande, 11 st, välkomna till årets första möte. Kassören, Johan,  SM7VCF, kunde inte medverka, men har meddelat att det finns c:a 15000:– i kassan.Vid mötet bestämdes att SSRA skall skicka 500:– till den minnesfond, som

Read more