Månadsmöte i oktober

Referat från månadsmötet 2018-10-10 med SSRA/SK7DX i Bejokens lokaler. Mats/GIB vår ordförande hälsade alla välkomna. 11 medlemmar hade kommit till mötet. Först i klubben, som hade fått tillstånd av PTS att köra med 1000 W output är Greger/ JKW. Handläggningstiden var ca 15 dagar. Greger/JKW meddelade dock att han kan inte köra med höga effekter från sitt QTH i Malmö.

Read more

Månadsmöte i september

Referat från månadsmötet 2018-09-12 med SSRA i Bejokens lokaler. Ordföranden Mats, SM7GIB, hälsade de närvarande välkomna och vände sig främst till SM7DTT, Sven, känd av de flesta. Ordet gick sedan runt till medlemmarna, 12 st. Det visade sig att sommarvärmen förmodligen orsakat att aktiviteterna på banden inte varit speciellt hög. Undertecknad, GUY, berättade om bemanningen på fyren, Malmö Inre och

Read more