Månadsmöte i april

Månadsmöte i april, från Biggles till förarlösa bilar.     Vid månadsmötet i april föreläste SA7BGN/Joakim om förarlösa bilar. Joakim är med och utvecklar Volvos system för detta koncept. Joakim berättade inlevelsefullt över möjligheterna och utmaningarna i dessa projekt. Han belyste många intressanta områden såsom datorkraft, ledningsdragning, ett nytt tänk som bilägare eller inte och framförallt hur samhället kanske kommer att

Read more