Månadsmöte i mars

Månadsmöte i mars i Bejokens lokaler, Biggles på äventyr med radio!  I mars månad var det sedvanlig mötesförhandling där många punkter diskuterades, bl. a. vårens program och samarbetet med SK7OA i maj månad när SM5AQD/Hawk besöker klubben. Mötesdeltagarna diskuterade även PTS nya förslag gällande nya föreskrifter som utarbetas att den högsta tillåtna effekten för tillståndsfri amatörradio sänks från 1000 watt till

Read more

Månadsmöte i februari

Månadsmöte i februari  Mötet samlade många deltagare och efter sedvanlig samlingsdiskussion hölls årsmötet. SM7AWQ/Christer var ordförande vid årsmötesförhandlingarna och SM7GUY/Ingvar var sekreterare. Efter årsmötesförhandlingarna bjöd klubben traditionsenligt på semla och kaffe och radiorelaterade diskussioner fördes. 

Read more

Månadsmöte i januari

Månadsmöte i januari 2018   Referat från månadsmötet i 2018-01-12 med SSRA. Närvarande 10 medlemmar. QSL-kort avseende IOTA skall skickas till Claes, SM0MPV, gärna i rekommenderat brev. Detta eftersom kort har kommit bort i posthanteringen. — Det konstaterades att tre av de närvarande var aktiva med IOTA. I kassan finns idag cirka 20 000:-. Yngve, BCX, meddelade att antennarbeten inför testen

Read more