Månadsmöte i mars

    Månadsmöte i mars, Bejokens lokaler. Efter sedvanlig mötesagenda föreläser SM7BCX/Yngve om olika mätmetoder. Han kallar föredraget för ”Att mäta är att veta”. Yngve gick igenom SWR, Smith diagrammet, S – parametrar och visade även mätresultat från en förstärkare som han byggt avsedd för rx antenner. Denna förstärkare har han använt till sina magnetiska loop antenner. Här är en

Read more