Månadsmöte i mars

    Månadsmöte i mars, Bejokens lokaler. Efter sedvanlig mötesagenda föreläser SM7BCX/Yngve om olika mätmetoder. Han kallar föredraget för ”Att mäta är att veta”. Yngve gick igenom SWR, Smith diagrammet, S – parametrar och visade även mätresultat från en förstärkare som han byggt avsedd för rx antenner. Denna förstärkare har han använt till sina magnetiska

SM7DAY DX pedition till Bornholm – OZ/SM7DAY/p

       Fred, SM7DAY, åker till Bornholm den 3 maj. Han kommer att vara aktiv under perioden 3 – 9 Maj med signalen OZ/SM7DAY/P från Hassle Hytteby, en bit norr om Rönne på västkusten av ön.  Han hoppas få många från SSRA i loggen. Vi alla i klubben önskar Fred lycka till med expeditionen