Vårens programpunkter 2017

SSRA program våren 2017   Januari: Vanligt radiomöte med radiorelaterade diskussioner efter sedvanlig mötesagenda.    Februari: Årsmöte där klubben bjuder på fika. SM7BCX och SM7ALC visar och berättar om Grid Dip meter.    Mars: Föreningsmöte följt av föreläsning av SM7BCX där han berättar om en mätning kring en förstärkare för lyssningsantenner. Underlaget för den aktuella förstärkaren kan läsas på länken: http://www.mtmscientific.com/preamp.pdf

Read more

Möte i februari – årsmöte med föredrag

Månadsmöte i februari – årsmöte med efterföljande föredrag.    SM7AWQ/Christer valdes till ordförande för SSRA:s årsmöte och Christer skötte uppdraget med van hand. Valberedningen hade utfört ett utmärkt arbete vilket gjorde årsmötet enkelt och lättarbetat. Efter årsmötet bjöds alla deltagare på en kulinarisk fastlagsbulle, inköpt på det välkända bageriet i Vissmarlöv. Ett vanligt möte följde med en kort rapport från

Read more