Månadsmöte i december – Julbord

Månadsmöte i december – julbord med radiosnack Vid vår träff den 6:e december bjöd klubben, Sydvästra Skånes Radioamatörer SK7DX, alla på julbord i Bejokens lunchrum. Tack till SM7EYW/Torleif och SM7NYN/Kent som hjälp till med att beställa, hämta och duka tillsammans med SM7JNT/Henrik. Vi alla hade en lugn och avkopplande afton med radiosnack och mycket god

Medlemsmöte i november

REFERAT FRÅN SSRA/SK7DXs KLUBBMÖTE 2017-11-08 Mats/GIB hälsade de 12 närvarande medlemmarna välkomna. Johan/VCF informerade om att klubbens ekonomi är bra med 24.205:95 på bankkontot. Det diskuterades om några DX-expeditioner, som är QRV nu. VK9MA/ Mellish Reef med bl.a. 4 skandinaviska operatörer Erik/SM1ALH, Håkan/SM5AQD, Lasse/SM5GLC och en LA-operatör, 3C1L(3C0L)/Equatorial Guinea(Annobon Isl) och VK9AR/Ashmore Reef. Våra storfräsare

Medlemsmöte i oktober

Referat från mötet med SSRA onsdagen den 11 oktober 2017.   Ordföranden, Mats, hälsade de närvarande välkomna till oktobermötet. Kassören, Johan, har låtit meddela att det idag, finns c:a 25.000 kronor i föreningens kassa. Mats, GIB, berättar att han varit i kontakt med Björn, SM7IUN, angående en föreläsning. Björn har tyvärr ingen möjlighet att komma

Månadsmöte i september

Referat från mötet med SSRA onsdagen den 13 september 2017.   Mats, GIB, önskar de närvarande, 13 personer, välkomna till månadsmötet. Mats tackar särskilt Yngve, BCX, för det trevliga besöket hos honom, i somras. Christer, AWQ, berättar att han investerat i ett nytt slutsteg VL-1000, helautomatiskt, som ger 1 kW ut. Tal om stegets prestanda.

Sommarmöte hos SM7BCX

Sommarmöte hos SM7BCX. Ett samarbete mellan SK7DX och SK7OA.  Yngve hade sedvanligt bjudit in till sommarmöte i augusti där han öppnade upp sitt hem till oss alla från SK7DX och SK7OA. Förutom att Yngve visade sin nya antenn för 10 MHz berättade han vidare om sina andra antenner. Hans antennpark är imponerande. för 160 meter

Månadsmöte i juni

    Månadsmöte i juni Vid mötet i juni var SK7DX bjudna till SK7MW i Moglarp. Efter sedvanlig mötesagenda förevisade Torleif, SM7EYW tävlingsstationen för korta vågor. Det är ett imponerande arbete alla lagt ner på stationen. Speciellt vid detta tillfälle visade Torleif hur de kommunicerar via studs på flygplan med hjälp av dator och hur

Månadsmöte i maj

Månadsmöte i maj.   Mötet inleddes med sedvanlig mötesagenda där radiorelaterade punkter diskuterades. Efter mötet visades en äldre film från SK7DX:s DX pedition till Hanö. Här figurerade många kända amatörer i klubben och SK7DX gjorde ett utmärkt resultat i IOTA contesten.  Publicerat: SM7GIB  Text: SM7GIB 

Månadsmöte i april

Månadsmöte i april 2017 Vid vårt möte i april besöktes vi av SM5AQD/Hawk, som deltagit i DX expedition VK9WA tillsammans med en annan amatör från Sverige, SM3SGP/Gunnar. Lite information gällande Gunnar är att han byggt upp sin tävlingsstation SK3W i Österfärnebo. Håkan, SM5AQD, berättade om Willis Island och hur planeringen skett tillsammans med Robert, N7QT.

Månadsmöte i mars

    Månadsmöte i mars, Bejokens lokaler. Efter sedvanlig mötesagenda föreläser SM7BCX/Yngve om olika mätmetoder. Han kallar föredraget för ”Att mäta är att veta”. Yngve gick igenom SWR, Smith diagrammet, S – parametrar och visade även mätresultat från en förstärkare som han byggt avsedd för rx antenner. Denna förstärkare har han använt till sina magnetiska

SM7DAY DX pedition till Bornholm – OZ/SM7DAY/p

       Fred, SM7DAY, åker till Bornholm den 3 maj. Han kommer att vara aktiv under perioden 3 – 9 Maj med signalen OZ/SM7DAY/P från Hassle Hytteby, en bit norr om Rönne på västkusten av ön.  Han hoppas få många från SSRA i loggen. Vi alla i klubben önskar Fred lycka till med expeditionen