Klubbmedlemmars IOTA och DXCC resultat 2015

    SSRA   DXCC                                     Mixed       Phone         CW SM7AWQ            290           278             155 SM7BIC              117 (160 m ) SM7CMY             355 SM7CQY              340

Read more

Månadsmöte i april

SSRA-MÖTE  DEN  8  APRIL  2015       Vår ordförande Mats/SM7GIB hälsade de 13 klubbmedlemmarna hjärtligt välkomna till dagens möte. DL7 Mats / SM7DXQ påminde om D7 mötet i Växjö den 11 april. Mats/DXQ avgår som DL7 och valberedningen = SM7LBB jobbar på högtryck för att föreslå en efterträdare. Mats/DXQ erinrade också om SSAs årsmöte i Lysekil  helgen 17 –

Read more

Månadsmöte i mars

    Referat från mars-mötet 2015 med SSRA.   Ordföranden Mats, GIB, hälsade de närvarande välkomna och gratulerade Mats, DXQ, som nyligen firat födelsedag.   Frågan ställdes, hur QSL-hanteringen fungerar. Mats berättade att frivilliga sorterar inkommande QSL-kort hos SSA i Stockholm. Då man fått ihop en tillräckligt stor kvot, lönt att skicka, så skickas korten till SM7-sorteraren, Uno, i Hanaskog.

Read more