Månadsmöte i december

   SSRA-möte 10:e december 2014      Här ser vi årets julbord. Tack till SM7EYW/Torleif för att du ordnade denna kulinariska tillställning. Alla åkte hem med julkänsla, speciellt med tanke på ålen…    En hes ordförande/GIB hälsade den 11:a-hövdade skaran välkomna och uppdrog åt en nästan lika hes VCF att skriva minnesanteckningar.   Två viktiga programpunkter fanns för kvällen, julbord och

Read more