Månadsmöte i november

    Möte med SSRA onsdagen den 12  november i Bejokens lokaler.       Här ser vi delar av klubbens medlemmar under föredraget som SM7GUY/Ingvar höll om sin tid inom polisen.      Ordföranden Mats, GIB, hälsade de närvarande välkomna och vände sig speciellt till vår nye medlem Erik, SM7TRO. Kassören var ej närvarande, men