Månadsmöte i november

    Möte med SSRA onsdagen den 12  november i Bejokens lokaler.       Här ser vi delar av klubbens medlemmar under föredraget som SM7GUY/Ingvar höll om sin tid inom polisen.      Ordföranden Mats, GIB, hälsade de närvarande välkomna och vände sig speciellt till vår nye medlem Erik, SM7TRO. Kassören var ej närvarande, men några större förändringar i kassan

Read more