Månadsmöte i juni

  MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÅNADSMÖTET 2014-06-11     Här ser vi till vänster SM7OVK/Jens, ordförande i SK7OA. Han föreläser om mätteknik och visar även exempel på olika mätinstrument.   Denna gång hade vi mötet hos SK7OA i Skurup. 15 SSRA medlemmar var närvarande och 4 SK7OA medlemmar. Jens/SM7OVK berättade att SK7OA har 15 medlemmar. Man har 2 kategorier medlemmar: Nyckelmedlemmar och

Read more