månadsmöte i maj

    Månadsmöte i maj   Vi ser från vänster; SM7DLK, SM7DAY, SA7AUV, SA7BGN, SM7GUY, SM7AWQ, SM7EYW, SM7CHX, SM7BCX, SM7DKF, SM7DXQ samt SM7ALC. Foto och Copyright: SM7GIB/Mats   Månadsmöte med SSRA, 2014-05-14, i anslutning till Bejoken. Mötet fick hållas, under regnskydd, i Bejokens entré på grund av problem med nyckel. Detta resulterade i ett relativt kort månadsmöte. Det bestämdes att

Read more

Månadsmöte i april

      Referat från medlemsmötet 2014-04-09.   Ordföranden hälsade de närvarande, 12 st, välkomna till april-mötet 2014.   Enligt kassören är ekonomin god, c:a 33.000:– i kassan. Alla medlemmarna har ännu inte betalt sin årsavgift.   En diskussion om pengarna följde. Kanske ska man använda pengarna till annat istället för att samla på hög. T ex kan man kanske

Read more