Månadsmöte i juni

    SM6CVX/Hans besökte SSRA och föreläste om sina DX expeditioner till P29     Månadsmöte med SSRA, i Bejokens lokaler, onsdagen 12 juni 2013.     Ett mycket kort medlemsmöte avhölls innan vi lämnade ordet till kvällens gäst.       Här ser vi SM6CVX/Hans i berättartagen. Han berättade inlevelsefullt om sina uppsevelser i söderhavet och det var många som

Read more