Månadsmöte i maj

      Referat från månadsmötet med SSRA 2013-05-08 i Bejokens lokaler.     Ordföranden Mats, GIB, hälsade de närvarande välkomna.   I kassörens frånvaro berättade Mats att tre medlemmar ännu inte betalt årsavgiften, men att de förmodligen kommer att göra så inom kort.    Mats, DXQ, hade i all hast lyckats sortera QSL-korten, som delades ut under mötet.   Det

Read more