Månadsmöte i april

      Månadsmöte i april i Bejokens lokaler.    SM7EQL/Bengt, föreläser om sin    egenkonstruerade mottagare gjord     speciellt för lågband.         Här ser vi SM7EQL/Bengt vid sin egenkonstruerade mottagare för lågband. Bengt höll ett mycket bra föredrag där han pedagogiskt förklarade för oss hur han gått tillväga med projektet.     I mötet deltog 15 medlemmar,

Read more