Månadsmöte i mars

   Referat från månadsmötet 2013-03-13 med SSRA i Bejokens lokaler.      SM7PAF/Tommy och SM7HLZ/Kenneth innan deras föreläsning om Enigma och dess historik. I bakgrunden klubbens sekreterare SM7GUY/Ingvar.     Mats, GIB, hälsade närvarande medlemmar välkomna till månadsmötet.   Kassören, PAF, Tommy påpekade att, att årsavgiften 150:-, skall vara inbetald innan mars månads utgång på bankgiro 276-2003. Tommy berättade även,

Read more