Möte i december

    SSRA:s månadsmöte, 2012-12-12 i Bejokens lokaler.   Christer, AWQ, ledde mötet eftersom Mats, GIB, var upptagen p.g.a. sitt arbete.   Eftersom undertecknad är sekreterare fram till årsmötet 2013, kommer Joakim, BGN, att fungera som revisor.    Mötet fattade ett principbeslut, som gäller fram till årsmötet. Silent Keys föreslås stå kvar hos QRZ.com, men då, som just Silent Key.

Read more