Månadsmöte i november

         SSRA:s månadsmöte 2012-11-14 i Bejokens lokaler.         SM7GUY/Ingvar och SM7AWQ/Christer, bisittare under auktionen. Foto och Copyright: SM7GIB/Mats      Ingvar SM7EYO hälsades välkommen som klubbmedlem och han presenterade sig själv. Ingvar har en gedigen bakgrund och kommer säkert att bli en tillgång för klubben.   Ett tack riktades till Peter, SM7CMY, som organiserade klubbens besök

Read more