Utdrag ur PTS nya bestämmelser.

    Utdrag ur PTS nya bestämmelser.     10 § 135,7–137,8 kHz: Radiosändare för amatörradiotrafik. Högsta effekt: 1 W e.r.p. Uteffekten på amatörradiosändaren ska anpassas så att den inte stör användningen av andra radioanläggningar. Den som använder en amatörradiosändare ska ha ett amatörradiocertifikat. För erhållande av amatörradiocertifikat krävs kunskaper i enlighet med Annex 6

Medlemmar från SK7DX besöker DX mötet i Karlsborg.

  Medlemmar från SSRA, Sydvästra Skånes Radioamatörer besöker DX mötet i Karlsborg.     Vi var nio medlemmar som besökte DX mötet i Karlsborg. Två av årets långväga föreläsare var K4UEE och VE3LYC. Båda berättade medryckande och målande om de olika strapatser de upplevt i samband med DX peditioner. K4UEE/Bob jobbar mot rara DXCC och VY3LYC/Cezar som främst besöker IOTA

Månadsmöte i september

    Referat från månadsmötet med SSRA i Bejokens lokaler 2012-09-12.   Ordförande Mats, GIB, öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna. Mötet efterlyste sekreterare fram tills årsmötet. Mötet föreslog GUY/Ingvar och han valdes enhälligt att ta platsen som fullvärdig sekreterare fram tills årsmötet. Mats aviserade att han inte har möjlighet att fortsätta som ansvarig