Utdrag ur PTS nya bestämmelser.

    Utdrag ur PTS nya bestämmelser.     10 § 135,7–137,8 kHz: Radiosändare för amatörradiotrafik. Högsta effekt: 1 W e.r.p. Uteffekten på amatörradiosändaren ska anpassas så att den inte stör användningen av andra radioanläggningar. Den som använder en amatörradiosändare ska ha ett amatörradiocertifikat. För erhållande av amatörradiocertifikat krävs kunskaper i enlighet med Annex 6 i CEPT Rekommendation T/R 61-02,

Read more

Medlemmar från SK7DX besöker DX mötet i Karlsborg.

  Medlemmar från SSRA, Sydvästra Skånes Radioamatörer besöker DX mötet i Karlsborg.     Vi var nio medlemmar som besökte DX mötet i Karlsborg. Två av årets långväga föreläsare var K4UEE och VE3LYC. Båda berättade medryckande och målande om de olika strapatser de upplevt i samband med DX peditioner. K4UEE/Bob jobbar mot rara DXCC och VY3LYC/Cezar som främst besöker IOTA – öar.   Här är

Read more

Månadsmöte i september

    Referat från månadsmötet med SSRA i Bejokens lokaler 2012-09-12.   Ordförande Mats, GIB, öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna. Mötet efterlyste sekreterare fram tills årsmötet. Mötet föreslog GUY/Ingvar och han valdes enhälligt att ta platsen som fullvärdig sekreterare fram tills årsmötet. Mats aviserade att han inte har möjlighet att fortsätta som ansvarig för aktivitetsgruppen efter nästa mandatperiod.

Read more