Månadsmöte maj

    SA7AUV/Johan berättar om alternativ remote SSB – CW.      SA7AUV/SM7I – Johan kör portalbelt, dagens föreläsare om att köra remote.   2012-05-09 Under ordförandens, Mats/GIB, ledning började kvällens möte med att avhandla några kortare rapporter och information. Lennart, BIC,rapporterade att ET3AA förlorat en del av sin logg. Bra att veta för den