Månadsmöte maj

    SA7AUV/Johan berättar om alternativ remote SSB – CW.      SA7AUV/SM7I – Johan kör portalbelt, dagens föreläsare om att köra remote.   2012-05-09 Under ordförandens, Mats/GIB, ledning började kvällens möte med att avhandla några kortare rapporter och information. Lennart, BIC,rapporterade att ET3AA förlorat en del av sin logg. Bra att veta för den som undrar varför QSL inte

Read more