Månadsmöte i oktober

    Månadsmöte i oktober, SA7BII/Mats och   SM7SKI/Christer berättar om remote –   radiosystem med mjukvara från SM2O.     Här ser vi SA7BII/Mats och SM7SKI/Christer innan föredraget. Foto och Copyright: SM7GIB/Mats   Till detta möte hade vi bjudit in Köpenhamnsavdelningen av EDR, OZ5EDR, för att lyssna på kvällens föreläsning om remote control av radio. Beroende på olika omständigheter

Read more

SK7DX kör SAC CW med callet SA8C.

      SK7DX kör SAC CW 2011     som SA8C    från SM7BCX/Yngves QTH.        Här ser vi Team SA8C i årets SAC CW från Stenhejdan. En operatör saknas och det är 7S7V/Samir som anlände lördag afton. Bilden tagen lördag förmiddag. Från vänster: SM7TGA/Michael, SM7BCX/Yngve även stationsägare,   SM5HJZ/Jonas,  SM7GIB/Mats,  SM7KJH/Christer. Sittande främst från vänster: SM7JNT/Henrik och SM0GNS/Peder. Foto och

Read more