Månadsmöte april

SK7DX operatörer SAC CW M/M 2009.       SM7TGA/Michael                                                                SM7JNT/Henrik                                                                                                     SM0GNS/Peder                                                                      SM7BCX/Yngve                                                           SM7GIB/Mats     2010-04-10 Denna soliga afton infann sig 20 medlemmar hos Bejoken för att lyssna på intressanta föredrag istället för att ägna sig åt vårbruket.   Inledningsvis informerade DL7, Mats, DXQ, om att vi nu har en vice DL7. Det är SM7XGG, Jan-Åke. DXQ

Read more